De Regenboogpartij

De nieuwe Eenheidseconomie in een notendop

Een Regenboog idee van Robert:

Het kapitalisme van het begin van de vorige eeuw, waarin het individu bijzonder weinig waarde toegekend kreeg, werd uitgedaagd door de tegenbeweging van het communisme, waarin het individu centraal kwam te staan. Dit resulteerde in de opkomst van het socialisme in het Westen. Zonder het toelaten van de socialistische beweging zou ook hier een arbeidersrevolutie onafwendbaar zijn geweest.

Het huidige post-moderne kapitalisme, gepersonifieerd in de 1% beweging, is -zoals het vroegere kapitalisme- te ver doorgeschoten om een economische en sociale balans te kunnen behouden. Het is niet in staat zichzelf te corrigeren, waardoor een tegenbeweging noodzakelijk en onafwendbaar is geworden. 

Die tegenbeweging zal de macht van het grote geld helpen decentraliseren door:

1. gebruik van geld te verduurzamen en niet-duurzaam geld te belasten en aan te merken als minderwaardig en asociaal. Wat betekent dat speculatief geld in toenemende mate belast zal gaan worden, als ook geld in de mate waarin het geen doel van duurzaamheid dient;

2. een gratis basisinkomen voor iedereen te bewerkstelligen; 

3. de economie om te vormen tot een circulaire economie en een deel-economie (niet alleen qua bezit, maar ook in zeggenschap*) als belangrijke stap naar een eenheidseconomie en de daarop volgende eenheidsregering.  

Enkele aanvullende notities:

De tegenbeweging die opgeroepen wordt, is onderdeel van de evolutionaire beweging die monopolistische en gecentraliseerde macht decentraliseert (naar de groep en het individu). Een tiental jaar geleden was energie geheel in handen van de machtigste entiteiten in de wereld. Nu blijkt olie, gas en kolen geen toekomst meer te hebben en maakt duurzame energie de groep en het individu onafhankelijk van centrale machten. Nu lijkt geld nog steeds onoverwinnelijk machtig, maar de macht van het geld zal dezelfde weg gaan als de macht achter energie. Het gratis basisinkomen, de deeleconomie en het verval in de waarde van bezit zullen de macht van geld sterk en snel doen afnemen.

De versnelde opwarming van de aarde is symptomatisch voor het onvermogen van het post-moderne kapitalisme om een wereldomspannende onbalans te voorkomen. Alleen globale samenwerking en het vrij en doelmatig maken van speculatief kapitaal kan balans op termijn terugbrengen. 

De Natuur erkent geen grenzen of monopolies van eigenbelang. Wij kunnen onszelf alleen redden als wij de gehele wereld redden!

Tegen de EU zijn, tegen vluchtelingen zijn, tegen belasting van de rijken zijn en tegen belasting op speculatief geld, is contra-productief zijn. Dit betekent in feite het tegenwerken van de noodzakelijke ommekeer en kanteling die nodig is om onze samenleving te redden. Het moedigt nieuwe crisissen aan, crisissen waar wijzelf het slachtoffer van zullen worden. Alleen harmonie en samenwerking kan ons redden in een wereld die aangevallen wordt door disharmonie en verdeling. 

Wij zijn blij dat de dreiging van het communisme is gestopt, maar zijn wij in staat om het post-moderne kapitalisme als een zelfde bedreiging van onze vrijheid te zien?

* delen in zeggenschap betekent bijvoorbeeld dat een buurt zelf een budget beheert waarbij de mensen van de buurt zelf beslissen waaraan het budget besteed gaat worden. Centrale macht dient her-gedistribueerd te worden -gedecentraliseerd- naar de groep en het individu. Met deze groeiende beweging naar eigen-zeggenschap zullen mensen zich weer serieus genomen voelen, verantwoordelijkheid nemen. Het fenomeen van de tegen-stem verdwijnt vervolgens vanzelf.

Snelheid van geldomloop verhogen voor economische groei

Een Regenboog idee van Robert:

Economische groei is de beste manier om financieel economische problemen op te lossen. Economische groei betekent meer koopkracht in de maatschappij en meer belastingen voor de overheid en dus minder tekorten en meer armslag. 

Een van de de factoren die afnemen bij economische stagnatie is de omloopsnelheid van het geld. De geldstroom neemt af doordat mensen minder geld uit gaan geven en meer gaan sparen en dat bedrijven minder gaan investeren.
De snelheid van de geldstroom is van cruciaal belang voor economische groei. Een euro die in een jaar achtereenvolgens 10 keer wordt ontvangen en uitgegeven is een andere euro dan die maar 5 keer in een jaar wordt ontvangen en uitgegeven. 10 Keer ten opzichte van 5 keer betekent een dubbele hoeveelheid euro's die in de economie rond zijn gegaan.
Euro's ontvangen en op een spaarrekening gezet worden niet uitgegeven en veroorzaken een verstarring van de geldstroom.

Hetzelfde geldt voor bedrijven die hun rekeningen niet meer binnen 30 dagen betalen, maar pas na 60 of zelfs 90 dagen. Bedrijven moeten langer op hun geld wachten en kunnen zelfs failliet gaan. Investeringen worden uitgesteld en er wordt ingeteerd op de voorraden.
De snelheid van de geldstroom wordt vertraagd met als gevolg een verder economische stagnatie.

De grote vraag is waarom de overheid, de regering, geen maatregelen neemt om die grote geldstroom tussen bedrijven op peil te houden. En waarom dringen economen niet aan op maatregelen die de omloopsnelheid van het geld versnellen in tijden van financiële crisis? Een verplichting aan bedrijven om zich aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen te houden is toch geen ingewikkelde maatregel? Die termijn terugbrengen naar 21 dagen in tijden van financiële crisis is meer dan verstandig en goed voor alle partijen in de economie.

Waarom niet?

Kinderopvang

Een Regenboog idee van Nienke: 

Ik, als moeder, verbaas me erover hoeveel er betaald wordt aan kinderopvangtoeslag … dit tov hoeveel de ouders verdienen. Ik moet bijwerken zodat wij rond kunnen komen elke maand. Ik werk 15 uur waarvoor ik 520 euro netto ontvang. Mijn 2 kinderen gaan hiervoor 5 uur per dag naar de opvang. Kosten: 1342 euro per maand. 120 euro moeten wij zelf betalen, de rest betaalt de belastingdienst. En dan …. moet er bezuinigd worden op de kinderopvang, terwijl de overheid mij dus meer dan 2x mijn salaris betaalt aan opvangkosten, zodat ik 520 euro kan verdienen om financieel rond te kunnen komen.

Mijn idee: laat een ouder thuis kunnen blijven als ze dat willen, tegen een bedrag van bijvoorbeeld 500-600 euro, bespaart de overheid meer dan de helft aan opvangkosten voor zo'n gezin en je creëert direct werkplaatsen voor werkzoekenden. Zo sla je naar mijn idee 3 vliegen in 1 klap: ouders mogen hun kinderen weer full-time opvoeden, werkloosheid daalt door vrijkomende werkplaatsen en de overheid houdt geld over waardoor bezuinigingen minder nodig zijn. Misschien denk ik erg simpel hierover en zie ik andere dingen over het hoofd, maar ik vind het echt zo krom hoe het nu gaat als ik het kostenplaatje bekijk.

Transparantie Keurmerk voor bedrijven

Een Regenboog idee van Robert:

WikiLeaks heeft aangekondigd dat zij ook gevoelige informatie van financiële, farmaceutische en technische bedrijven openbaar gaat maken. Youp van ’t Hek heeft de tekortkomingen van de helpdesks blootgelegd. In die context is het interessant dat de Regenboogpartij heeft voorgesteld dat er een objectief en openbaar systeem ontwikkeld wordt, waarbij bedrijven gewaardeerd worden op kenmerken als transparantie en eerlijkheid. Door bovengenoemde ontwikkelingen wordt het voor bedrijven interessant als er een Transparantie Keurmerk voor hen ontwikkeld wordt.

Het gevaar dat een bedrijf ontmaskerd wordt als het twijfelachtige of oneerlijke praktijken uitoefent, neemt met de dag toe. Een bedrijf dat in een kwaad daglicht van bedrog komt te staan kan miljoenen en zelfs miljarden verliezen met als gevolg dat investeerders en banken kunnen afhaken en het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang komt. Door deze gevaren kunnen bedrijven ‘gedwongen’ worden hun beleid aan te passen en transparanter en eerlijker naar buiten te worden. Voor consumenten een zeer gewenste en ideale situatie.

Een aantal voorbeelden geven nog meer voedsel tot denken. BP, een van de grootste bedrijven ter wereld, kan door een enkele gebeurtenis van rijk tot arm vervallen met zelfs de kans om om te vallen. De kredietcrisis liet zien dat de grootste banken binnen weken kunnen omvallen. Verstandige en pro-actieve bedrijven zullen begrijpen dat waarden belangrijker aan het worden zijn dan geld. Het voortbestaan van een bedrijf hangt niet meer zozeer af van hoe financieel winstgevend of draagkrachtig het is, maar van de waarden die het bedrijf implementeert en aanhoudt.

Subcategorieën

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl