De Regenboogpartij

De Regenboog partij

De  Regenboogpartij

In de Regenboogpartij vertegenwoordigt iedereen zichzelf.

De Regenboogpartij is een “Open Source” partij, gebaseerd op waarden, waar iedereen opbouwende ideeën kan delen en uitwisselen (want zodra een idee je aanspreekt, wordt het ook jouw idee!)

De Regenboogpartij heeft geen programma, het is een verzamelpunt van ideeën en oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn en tegelijkertijd onze samenleving drastisch en essentieel veranderen.

De Regenboogpartij kent geen lidmaatschap. Ieder individu kan een eigen bijdrage geven in de vorm van ideeën, voorstellen, initiatieven, projecten ……..

De Regenboogpartij kent geen leider(s), de Regenboogpartij wordt vertegenwoordigd door de individuen die zich verwant voelen met één of meer van de ideeën, voorstellen of initiatieven die verwoord zijn door een Regenboog individu.

De Regenboogpartij kent echter wel moderatoren, die er op toezien dat alleen positieve en opbouwende bijdragen op de website worden toegelaten.

Voorbeelden van Regenboog ideeën zijn:

 1. Het democratisch gekozen partijenstelsel kan vervangen worden door een Eenheidsvertegenwoordiging, waarin elke groep en elk belang vertegenwoordigd wordt en die gebaseerd is op waarden.
  • de huidige politiek komt niet verder dan compromissen waar niemand blij mee is, leidt niet tot grote en gedurfde ideeën die de toekomst van Nederland veilig kunnen stellen, is geen motor voor vooruitgang, is geketend in korte-termijn denken en geeft geen vertrouwen in de politiek
  • een Eenheidsvertegenwoordiging vertegenwoordigt Nederland als geheel en is gebaseerd op samenwerking tussen alle groepen en daarmee alle belangen in Nederland om tot het beste resultaat te komen in termen van economie, onderwijs, milieu, veiligheid etc.
  • waarden zijn universeel en kunnen moeilijk gemanipuleerd worden (eerlijkheid heeft onder alle omstandigheden dezelfde betekenis).
 2. Het inruilen van het principe  van concurrentie voor het principe van samenwerking op en tussen alle niveaus in de samenleving.
  • samenwerking kan tot enorme kostenbesparingen leiden, waarbij standaardisering een voorbeeld is. Internet, Open Source internetontwikkelingen, Marktplaats, Fair Trade, coöperaties, ZZP-ers zijn praktische voorbeelden uit het heden. Garantie op werk, gratis openbaar vervoer en patentvrije nieuwe producten zijn voorbeelden uit de toekomst.
 3. Het inruilen van het principe van oplegging van regels voor het principe van eigen verantwoordelijkheid van het individu en groepen individuen (het einde van de betutteling door niet-individuen).
  • het verwijderen van alle verkeersborden in Drachten is een recent voorbeeld evenals het afschaffen van regels met betrekking tot bouwen in eigen tuin.
 4. Het omzetten van alle systemen van bestraffing naar systemen van beloning.
  • biologische producten vrijstellen van BTW
  • automobiel belastingen ontlasten op basis van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid
  • huidige onderwijssysteem vervangen door de Glenn Doman methode (“ieder kind kan een genie worden”) waar geen concurrentie tussen kinderen bestaat en dus ook niet gepest wordt.
 5. Het verlaten van alle methoden van bewuste misrepresentatie voor methoden van volledige transparantie en eerlijkheid.
  • op financieel gebied zijn voorbeelden van misrepresentatie woekerpolissen, probleemhypotheken, euro-crisis, graaien-aan-de-top en bonussencultuur.
 6. Er is een objectief en openbaar systeem nodig dat de politiek (plaatselijk en nationaal) kan volgen en beoordelen op resultaten en zo een waardering kan geven voor de competentie van politieke partijen en politieke personen. In die zin is de grootste politieke zonde oneerlijkheid. En is de op een na grootste politieke zonde vooruitgang tegenhouden.
  • een openbaar systeem dat politici en partijen waardeert op aspecten van eerlijkheid, transparantie, continuïteit, integriteit en in negatieve zin tegenhouden van vooruitgang, gezwalk, bevorderen van angst etc.
 7. Er is een objectief en openbaar systeem nodig dat bedrijven waardeert op aspecten als transparantie, eerlijkheid, sociale betrokkenheid, duurzaamheid, financiële verantwoordelijkheid en interne-externe integriteit.
  • een openbaar systeem dat bedrijven punten geeft op een scala van aspecten die belangrijk zijn voor de samenleving. Bijvoorbeeld: hoe proactief is een bedrijf – de regels van morgen nu al volgen of minimaal binnen de regels blijven, hoe vaak gebruikt een bedrijf kleine lettertjes, hoe open en eerlijk is een bedrijf over zijn fouten, etc.
 8. Gidsland Nederland heeft idealen nodig om een betekenisvolle toekomst te creëren.
  • Kampioen Duurzaamheid/Cradle-to-Cradle
  • Kampioen Natuur- en Milieuherstel m.b.v. EM Effectieve Micro-organismen
  • Kampioen Watermanagement en Waterzuivering (met oplossingen voor de waterproblemen in de wereld)
  • Kampioen Eenheidsdenken (eerlijkheid,transparantie en samenwerking zijn de kernwaarden in de Nederlandse samenleving).
 9. Nederland kan voorstellen doen om nationale legers op te laten gaan in een Internationaal Vredesleger.
  • als voldoende landen lid worden van het Internationaal Vredesleger zullen oorlogen tegen deze landen onmogelijk worden
  • het Internationaal Vredesleger is een garantie voor kleine landen, waardoor zij geen eigen legers in stand hoeven te houden
  • de besparingen op defensie worden groter naarmate meer landen meedoen.

Dit zijn ideeën van de volgende Regenboog individuen: Henriette, Hyacintha, Vivienne, Dennis, Nebi, Sattwa en Robert.

Wat zijn jouw Regenboog ideeën?

Maak ze kenbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kijk ook op www.Regenboogpartij.nl

De filosofie van O#o voor de Regenboogpartij en de Wereldregering

De Regenboogpartij is een samenwerk-webzaait.
Iedereen die meedoet is lid van de wereldregering.
Als Aardling ben je automatisch lid van de Wereldregering.
Op deze webzaait kan je je eigen visie met anderen delen.

In deze omgeving is iedereen Soeverein; niemand schrijft je de wet voor.
Er zijn wetten, kosmische wetten en natuurwetten, die wij niet maken.
We leven volgens die wetten, omdat die ons en onze omgeving bepalen.
Sommige mensen noemen deze natuurlijke wetten van schepping 'god'.

1) Kosmische wetten (elk levend wezen heeft heeft Vrije Keuze)
2) Natuurwetten (alle vormen van leven vormen één organisme)
3) Volkerenwetten (alle mensen vormen samen de mensheid)
4) Zakenreglementen (alle mensen verzorgen samen de Aarde)

Als soeverein schrijft niemand je de wet voor: je bepaalt je eigen leven.
Daarin het je (iedereen) Vrije Keuze, Vrije Mening, en Vrije Meningsuiting.
Vanzelfsprekend hebben alle andere levende wezens, dezelfde rechten.
Vrije keuze kunnen we alleen leren als we het over en weer respecteren.

Vrije Keuze is en gegeven van leven; het is wat we be-oefenen in leven.
We leren het maken van Keuzen in, en door, het maken van fouten.
We leren dus ook, elk, samen, van onze fouten, om fouten te voorkómen.
Alle mensen leren daarin van elkaar, "als cellen in een lichaam" (mensheid).

In deze webzaait, de Regenboogpartij, ben je vrij om je mening te uiten
In de Holoversity, een gerelateerde webzaait, ben je vrij je mening te vormen.
In de Lotusbank, ben je vrij om met anderen samen afspraken te maken.
In de Spirit-Inn webzaait ben je vrije om met anderen samen-leving te vormen.

De Regenboogpartij is géén politieke partij; het is wereldregeringwebzaait.
Je bent vrij om hier je mening te uiten, maar niet voor/over/namens een ander.
Hier vertegenwoordigt niemand iemand anders; je vertegenwoordigt jezelf.
Hier is iedereen verantwoordelijk voor het welzijn van de Aarde en het leven.

De Regenboogpartij gaat niet over het behartigen van eigenbelangen of geld-.
De Regenboogpartij is opgezet om elkaar te inspireren en samen te leren.
De Regenboogpartij gaat er van uit dat je mens bent in de mensheid.
Net als een cel in ons lichaam, gaat het erom dat we kunnen communiceren.

In de Regenboogpartij vorm je samen met elkaar de wereldregering.
Alle mensen van alle landen en culturen zijn daarvan door geboorte lid.
Géén van de mensen hier kan voor/namens/over die andere mensen besluiten.
Maar alle besluiten die je hier VOOR JEZELF neemt, moeten rekening houden met al die mensen.

In de Regenboogpartij besluit je alleen voor jezelf.
Hier kan niemand anders voor je besluiten.
De regenboogwebzaait is een computer die je helpt om besluiten te nemen.
Je kan elkaar hier over en weer inspireren, maar je besluit alléén voor jezelf.

Als soeverein schrijf Niemand je de wet voor.
Als soeverein kies je zelf waar jij je aan houdt.
In de Regenboogpartij laat je dat elkaar weten.
In die zin is wat je hier besluit voor jezelf, je Wet.

Wetten zijn altijd ondergeschikt aan besluiten.
Een wet geldt alleen als je die zelf onderschrijft.
Je bent altijd vrij om een wet niet langer te onderschrijven.
Het gaat erom om altijd optimaal response-able te leven.

De Regenboogpartij is een instrument voor samenspel.
Hier kan iedereen met iedereen overleggen.
Iedereen kan hier levensprincipes voorleggen.
Door een levensprincipe voor te leggen, ben JIJ daaraan gehouden; het is jouw wet.

Alléén JIJ bent gehouden aan de wetten die je hier formuleert (WIl = Wet)
Je kan dat wat je wilt hier wel samen met anderen overleggen (ParleMent)
Je kan elkaar daarin ook beter leren kennen en waarden (Kiezer = Keizer)
Je kan daardoor samen realiseren wat je elk wilt be-leven (Klant = Koning)

In de Regenboogpartij kan je instemmen met de levensvisie van anderen.
Je kan als je wilt kan je instemmen met de visie van een ander (hun Wet).
Zodra je met de 'Wet' van een ander instemt, heb je die Wet onderschreven.
Het wordt daarmee ook Jouw Wet; en jij bent aan die beschrijving gehouden.

Je kan alleen wel-of-niet instemmen in de wil=wet'sbeschrijving van een ander.
Je kan de wet van een ander niet bestrijden, en niet ontkennen.
Iedereen is vrij om hier de eigen visie te uiten en vast te leggen.
Je hoeft het niet eens te zijn met een ander; hier uit je je eigen visie.

Datzelfde geldt voor de zogenaamde Nederlandse en EU 'wetten'.
Ook die wetten zijn alléén geldig voor degenen die ze hebben ondertekend.
Géén van die wetten is voor iemand anders, wie dan ook, geldig.
Je kan hier wel aangeven met welke van die wetten jij zelf instemt.

1) Ken je de wet, zoals die voor de NL esp. EU werd geschreven?
2) Begrijp je wat in de wetsformulering bedoeld wordt?
3) Ben je het eens met dat wat in dat voorstel wordt beschreven?
4) Geldt die voor jou; wordt die 'wet' door jou onderschreven?

Nogmaals: hier besluit je alleen voor jezelf.
Niemand kan je hier tot een mening dwingen.
Iedereen heeft hier Eigen Mening & Vrije Keuze.
Alléén JIJ BESLUIT HOE JE WILT LEVEN.

De Regenboogpartij is een overleg-omgeving.
Alle mensen samen vormen de mensheid.
Als mensheid zijn we in staat te Aarde te verzorgen.
Voor dat samenspel kan je hier (leren) overleggen.

1) Wil = Wet : bepaal voor jezelf wat je wilt
2) ParleMent : stel je visie bij in overleg
3) Kiezer = Keizer : bepaal je eigen keuze
4) Klant = Koning : weet wat je ondersteunt

Dat wat je doet geeft waarde aan het leven.
Dat wat je doet met anderen geeft hen waarde.
Alleen jij kan bepalen wie je hoe ondersteunt.
Als jij je leven niet bepaalt; doet een ander dat voor je:

Dictatuur - een idioot bepaalt het leven van de anderen
Oligarchie - een minderheid verkracht de meerderheid
Democrazy - de meerderheid ontkracht de minderheid
Autarchie - je bepaalt je eigen leven, samen

De wereldregering is gebaseerd op Autarchie.
De wereldregering bepaalt niets voor je; je doet het zelf.
Je kan alleen de wereldregering vormen door meedoen.
Meedoen met elkaar, om dat wat je wilt te verwezenlijken.

Elke mens is per definitie lid van de wereldregering.
Je mening kan alleen worden gehoord door die te uiten.
Alléén jij bepaalt - als soeverein - hoe je wilt leven.
In de wereldregering doe je dat met respect voor leven.

De Regenboogpartij is een naam voor de webzaait.
De webzaait is een instrument voor onderling overleg.
In onderling samenspoel neem je je eigen besluiten.
Als wereldregering verzorg je samen elk de wereld.

De Regenboogpartij is een samenwerk-webzaait.
Iedereen die meedoet is lid van de wereldregering.
Als Aardling ben je automatisch lid van de Wereldregering.
Op deze webzaait kan je je eigen visie met anderen delen.

In deze omgeving is iedereen Soeverein; niemand schrijft je de wet voor.
Er zijn wetten, kosmische wetten en natuurwetten, die wij niet maken.
We leven volgens die wetten, omdat die ons en onze omgeving bepalen.
Sommige mensen noemen deze natuurlijke wetten van schepping 'god'.

1) Kosmische wetten (elk levend wezen heeft heeft Vrije Keuze)
2) Natuurwetten (alle vormen van leven vormen één organisme)
3) Volkerenwetten (alle mensen vormen samen de mensheid)
4) Zakenreglementen (alle mensen verzorgen samen de Aarde)

Als soeverein schrijft niemand je de wet voor: je bepaalt je eigen leven.
Daarin het je (iedereen) Vrije Keuze, Vrije Mening, en Vrije Meningsuiting.
Vanzelfsprekend hebben alle andere levende wezens, dezelfde rechten.
Vrije keuze kunnen we alleen leren als we het over en weer respecteren.

Vrije Keuze is en gegeven van leven; het is wat we be-oefenen in leven.
We leren het maken van Keuzen in, en door, het maken van fouten.
We leren dus ook, elk, samen, van onze fouten, om fouten te voorkómen.
Alle mensen leren daarin van elkaar, "als cellen in een lichaam" (mensheid).

In deze webzaait, de Regenboogpartij, ben je vrij om je mening te uiten
In de Holoversity, een gerelateerde webzaait, ben je vrij je mening te vormen.
In de Lotusbank, ben je vrij om met anderen samen afspraken te maken.
In de Spirit-Inn webzaait ben je vrije om met anderen samen-leving te vormen.

De Regenboogpartij is géén politieke partij; het is wereldregeringwebzaait.
Je bent vrij om hier je mening te uiten, maar niet voor/over/namens een ander.
Hier vertegenwoordigt niemand iemand anders; je vertegenwoordigt jezelf.
Hier is iedereen verantwoordelijk voor het welzijn van de Aarde en het leven.

De Regenboogpartij gaat niet over het behartigen van eigenbelangen of geld-.
De Regenboogpartij is opgezet om elkaar te inspireren en samen te leren.
De Regenboogpartij gaat er van uit dat je mens bent in de mensheid.
Net als een cel in ons lichaam, gaat het erom dat we kunnen communiceren.

In de Regenboogpartij vorm je samen met elkaar de wereldregering.
Alle mensen van alle landen en culturen zijn daarvan door geboorte lid.
Géén van de mensen hier kan voor/namens/over die andere mensen besluiten.
Maar alle besluiten die je hier VOOR JEZELF neemt, moeten rekening houden met al die mensen.

In de Regenboogpartij besluit je alleen voor jezelf.
Hier kan niemand anders voor je besluiten.
De regenboogwebzaait is een computer die je helpt om besluiten te nemen.
Je kan elkaar hier over en weer inspireren, maar je besluit alléén voor jezelf.

Als soeverein schrijf Niemand je de wet voor.
Als soeverein kies je zelf waar jij je aan houdt.
In de Regenboogpartij laat je dat elkaar weten.
In die zin is wat je hier besluit voor jezelf, je Wet.

Wetten zijn altijd ondergeschikt aan besluiten.
Een wet geldt alleen als je die zelf onderschrijft.
Je bent altijd vrij om een wet niet langer te onderschrijven.
Het gaat erom om altijd optimaal response-able te leven.

De Regenboogpartij is een instrument voor samenspel.
Hier kan iedereen met iedereen overleggen.
Iedereen kan hier levensprincipes voorleggen.
Door een levensprincipe voor te leggen, ben JIJ daaraan gehouden; het is jouw wet.

Alléén JIJ bent gehouden aan de wetten die je hier formuleert (WIl = Wet)
Je kan dat wat je wilt hier wel samen met anderen overleggen (ParleMent)
Je kan elkaar daarin ook beter leren kennen en waarden (Kiezer = Keizer)
Je kan daardoor samen realiseren wat je elk wilt be-leven (Klant = Koning)

In de Regenboogpartij kan je instemmen met de levensvisie van anderen.
Je kan als je wilt kan je instemmen met de visie van een ander (hun Wet).
Zodra je met de 'Wet' van een ander instemt, heb je die Wet onderschreven.
Het wordt daarmee ook Jouw Wet; en jij bent aan die beschrijving gehouden.

Je kan alleen wel-of-niet instemmen in de wil=wet'sbeschrijving van een ander.
Je kan de wet van een ander niet bestrijden, en niet ontkennen.
Iedereen is vrij om hier de eigen visie te uiten en vast te leggen.
Je hoeft het niet eens te zijn met een ander; hier uit je je eigen visie.

Datzelfde geldt voor de zogenaamde Nederlandse en EU 'wetten'.
Ook die wetten zijn alléén geldig voor degenen die ze hebben ondertekend.
Géén van die wetten is voor iemand anders, wie dan ook, geldig.
Je kan hier wel aangeven met welke van die wetten jij zelf instemt.

1) Ken je de wet, zoals die voor de NL esp. EU werd geschreven?
2) Begrijp je wat in de wetsformulering bedoeld wordt?
3) Ben je het eens met dat wat in dat voorstel wordt beschreven?
4) Geldt die voor jou; wordt die 'wet' door jou onderschreven?

Nogmaals: hier besluit je alleen voor jezelf.
Niemand kan je hier tot een mening dwingen.
Iedereen heeft hier Eigen Mening & Vrije Keuze.
Alléén JIJ BESLUIT HOE JE WILT LEVEN.

De Regenboogpartij is een overleg-omgeving.
Alle mensen samen vormen de mensheid.
Als mensheid zijn we in staat te Aarde te verzorgen.
Voor dat samenspel kan je hier (leren) overleggen.

1) Wil = Wet : bepaal voor jezelf wat je wilt
2) ParleMent : stel je visie bij in overleg
3) Kiezer = Keizer : bepaal je eigen keuze
4) Klant = Koning : weet wat je ondersteunt

Dat wat je doet geeft waarde aan het leven.
Dat wat je doet met anderen geeft hen waarde.
Alleen jij kan bepalen wie je hoe ondersteunt.
Als jij je leven niet bepaalt; doet een ander dat voor je:

Dictatuur - een idioot bepaalt het leven van de anderen
Oligarchie - een minderheid verkracht de meerderheid
Democrazy - de meerderheid ontkracht de minderheid
Autarchie - je bepaalt je eigen leven, samen

De wereldregering is gebaseerd op Autarchie.
De wereldregering bepaalt niets voor je; je doet het zelf.
Je kan alleen de wereldregering vormen door meedoen.
Meedoen met elkaar, om dat wat je wilt te verwezenlijken.

Elke mens is per definitie lid van de wereldregering.
Je mening kan alleen worden gehoord door die te uiten.
Alléén jij bepaalt - als soeverein - hoe je wilt leven.
In de wereldregering doe je dat met respect voor leven.

De Regenboogpartij is een naam voor de webzaait.
De webzaait is een instrument voor onderling overleg.
In onderling samenspoel neem je je eigen besluiten.
Als wereldregering verzorg je samen elk de wereld.

De Regenboogpartij - De Lokomotiefpartij

Een Regenboog visie van Otto:

De lokomotiefpartij heeft maar één functie.
Om de kleine partijen, samen, in het parlement te brengen.

De regering overlegt in naam van de kiezers.
De kiezers moeten aan het overleg meedoen.

Op dit moment is de regering net als een schoolplein.
De grote jongens laten de kleintjes niet meedoen.

Politiek gaat echter niet om vermogen.
Politiek gaat over het delen van inzicht.

Vóór de verkiezingen presenteren alle kleine partijen elk hun eigen visie.
In de verkiezingen haken ze samen aan, als wagons van een trein.

Presentatie op de eerste openbare bijeenkomst van de Regenboogpartij op 11 september 2010 in Almere

Politiek in de Nieuwe Tijd - De Regenboogpartij

2012 betekent de overgang van het tijdperk waarin het kwaad de overhand had naar een tijdperk waarin het goede sterker is. Uiteindelijk een overgang van duisternis naar licht, zou je kunnen zeggen.

De Nieuwe Tijd is een toevoeging in bewustzijn, in het Bewustzijn van de aarde. Het veroorzaakt een shift naar een aartsparadijs dat ons al millennia beloofd is en waarvoor vele miljoenen mensen hebben gewerkt en meer dan eens hun leven hebben gegeven.
 
Het gevolg is dat waarheid sterker wordt dan de leugen en dat ego en egoïsme de sleutel blijkt te zijn tot alles wat misloopt. Succes door eerlijkheid en samenwerking zullen er voor zorgen dat het tot bedrijven doordringt dat zij niet meer kunnen overleven op basis van leugens en oneerlijkheid.
Ook de overheid zal bewuster moeten omgaan met de werkelijkheid. Het voorbeeld van Obama die boren in zee toestaat en enkele weken later te maken krijgt met de grootste oliespill in de geschiedenis, dient voor de voorstanders van nieuwe kernenergiecentrales een reden te zijn om nog eens na te denken of duurzame energie stimulering geen beter en in ieder geval veiliger idee is.

Er zijn drie peilers die in de Nieuwe Tijd van groot belang zijn:
1. ontwikkeling van bewustzijn - de nadruk die nu op het mentale ligt zal verschuiven naar intuïtie en gevoel
2. devolutie van macht - macht centra zullen hun macht langzaam, dan wel plotseling, verliezen en de macht zal bij het individu terecht komen
3. organisatie - organisatie gebaseerd op waarheid en vrijheid kan in korte tijd een enorme impact veroorzaken, waardoor de meeste problemen op aarde op vrij korte termijn opgelost kunnen worden.

ad 1. De focus in de Oude Tijd ligt in gevoel op zekerheid en verlangen, en de vervulling en bevrediging ervan. In de Nieuwe Tijd ligt de focus op vrijheid en (innerlijke) ontwikkeling. Qua denken ligt de focus op omschrijven en begrijpen en zal verschuiven naar ervaren, voelen en identificatie (van 'ik zie het, ik begrijp het' naar 'ik voel het, ik ervaar het, ik ben het').
In de Oude Tijd wordt alles gestuurd en bestuurd door het ego; in de Nieuwe Tijd is het ego ineffectief en neemt ons innerlijk qua gevoel en het 'stille' mentale qua denken het roer over.
ad 2. De macht centra zijn nu Geld, Energie, Multinationals en de Overheid.
In de Nieuwe Tijd blijft er slechts één soort macht over en dat is de macht van het individu.
ad 3. Het beste voorbeeld van ontwikkeling van organisatie is het Internet.
Het is gratis en toegankelijk voor ieder mens op aarde. Open Source ontwikkelingen zijn gratis en de toekomst. Organisatie kan er voor zorgen dat alles op aarde gratis wordt (omdat tekorten en beperkingen tot de Oude Tijd behoren).

In andere woorden: de Nieuwe Tijd is de eerste stap naar harmonie en perfectie. Bij elke stap zal harmonie en perfectie toenemen, wat in de praktijk betekent dat disharmonie en problemen progressief zullen verminderen tot ze verdwenen zijn.

En dan de Regenboogpartij ......... dit is de organisatie die je in staat stelt om macht van het individu zichtbaar te maken en je ideeën, je initiatieven, je leven te delen met andere individuen en de maatschappij als geheel. 'Verander de wereld en begin bij jezelf', wordt nu: 'verander de wereld door je ideeën te delen via de Regenboogpartij'.
De Regenboogpartij is een oproep aan alle goede mensen om actief mee te doen aan het scheppen van een aartsparadijs.
De Regenboogpartij is een vehicle van de Nieuwe Tijd en daarom doe je met de Regenboogpartij actief mee aan het vormgeven van de maatschappij in de Nieuwe Tijd.

Let wel: de Regenboogpartij is de eerste spirituele 'partij', omdat het geen partij is, de Regenboogpartij vertegenwoordigt het geheel, de eenheid. Het  is de partij van de Eenheidsvertegenwoordiging.

---

NB. precies na het laatste woord vloog een duif de ruimte binnen. Een vredesduif?

Wat is de Regenboogpartij?

De Regenboogpartij geeft je een stem, een stem die nooit eerder gehoord is.

Misschien heb je zelf je stem ook nooit gehoord, omdat je overtuigd was dat hij toch niet gehoord zou worden. Maar nu is er de Regenboogpartij waar je in alle vrijheid je stem kan laten horen en waar je stem ook gehoord wordt.

De Regenboogpartij is namelijk van jou, de partij van je hart en gevoel. De Regenboogpartij vertegenwoordigt je dromen, de dromen die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Bij de Regenboogpartij kom je thuis.

De Regenboogpartij vertegenwoordigt alles wat positief is, opbouwend. Het is de eerste partij die iedereen vertegenwoordigt, die het hele leven probeert te integreren, die de samenhang tussen materie, leven,  geest en spirit probeert te verduidelijken en te benadrukken.

De Regenboogpartij is een partij van waarden en hoeft daarom geen compromissen te sluiten (eerlijkheid of transparantie kent geen compromissen). Vergelijk het met ons lichaam: ons lichaam hoeft geen compromissen te sluiten, het functioneert als een geheel en in harmonie.

De maatschappij is zoals ons lichaam een levend organisme. De huidige politieke benadering van de maatschappij is werken vanuit een deelvisie, zoals arbeid, welvaart, duurzaamheid, veiligheid, etc.  De deelvisie wordt vervolgens gepropageerd als de meest juiste (totaal) visie. Het is logisch dat het geheel daarin onevenwichtig of zelfs verdraaid wordt vertegenwoordigd, met als resultaat massa’s ontevreden en teleurgestelde kiezers.
De Regenboogpartij benadering is vanuit de individuen die het geheel vormen. De wijsheid van de massa is altijd groter en preciezer dan de wijsheid van (de) specialisten!

Het leuke en de verademing van de Regenboogpartij is ook dat ‘kan niet’ geen plaats heeft in de partij. Voor alles is een oplossing. Maar voor veel dingen is er binnen het huidige politieke landschap geen politieke wil. Het is niet dat iets niet kan, er is gewoonweg geen wil voor. We willen allemaal duurzame energie en toch krijgt de politiek het voor elkaar om het te dwarsbomen, te vertragen en de grote vraag is natuurlijk waarom? Een normaal denkend mens kan niet anders zeggen dan de politiek is niet te vertrouwen, er is een dubbele agenda, het is bekonkel politiek. Het ‘als jij mij hier steunt, steun ik jou daar’ maakt dat je oneerlijk moet worden, je moet de zaak waar je voor staat verloochenen! Kortom, we hebben een nieuwe benadering nodig, een nieuwe politiek en dat kan alleen met medestanders, niet met tegenstanders. De Regenboogpartij vertegenwoordigt daarom iedereen, elke groep en elk belang (wat logischerwijs positief moet zijn en geen eigenbelang kan zijn, want daar zijn juist andere partijen voor).

verzameld door Robert

 

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl